לעשות סדר בנקודות: שאלות ותשובות על שיטת הניקוד החדשה

שיטת הניקוד החדשה של משרד התחבורה נכנסה לתוקף החל מהראשון בינואר 2003 (ועל כן היא למעשה כבר לא ממש חדשה...).  לפי משרד התחבורה, מטרתה של השיטה היא להחמיר עם נהגים שמבצעים עבירות תנועה רבות, אך להקל במידת מה על הנהג הממוצע.
לפי שיטה זו, כל עבירת תנועה מקבלת ניקוד שונה בהתאם למידת החומרה שלה – החל משתי נקודות לעבירה הקלה ביותר –נסיעה ללא פנס מאיר בשעות החושך או נסיעה ללא חגורה למשל – ועד לעשר נקודות לעבירות החמורות ביותר – נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בזמן שכרות למשל. מספר הנקודות הוא תמיד זוגי.
יש גם עבירות בטווח הביניים, למשל :
·         אי מתן זכות קדימה (6 נקודות)
·         עבירה שגרמה חבלה של ממש (8 נקודות)
·         עקיפה מימין (4 נקודות)
·         שימוש בפלאפון בזמן נהיגה (4 נקודות)
·         נהיגה רצופה למשך יותר מ-12 שעות (8 נקודות)
 
 יש גם עבירות קלות כמו למשל אי החזקת ההגה בשתי ידיים או מד מהירות לא תקין שלא כרוכות בנקודות. עם זאת, עבירות אלו עדיין יכולות להיות כרוכות בתשלום דו"ח.

צבירת נקודות ומשמעותה
כל נקודות התעבורה נצברות אצל הנהג למשך שנתיים החל מקבלת הנקודה הראשונה (כלומר, במשך 24 חודשים רצופים). אם בתוך שנתיים או במהלכן סך כל הנקודות שנצברו מגיע ל-12 נקודות, מוטלות על הנהג סנקציות שונות – החל מחובה בהשתתפות בקורסים לנהיגה נכונה (על חשבונו) ועד לפסילת רישיון. הנה הפירוט המלא :
·         12 נקודות - קורס בסיסי בנהיגה נכונה
·         22 נקודות - הארכת תקופת הצבירה לארבע שנים
·         24 נקודות - קורס ייעודי לנהיגה נכונה הכולל גם התנהגות בצומת ותנועה בדרך
·         36 נקודות - פסילת רישיון אוטומטית לשלושה חודשים והכרח לעבור מחדש מבחן תיאוריה
·         36 נקודות פעם נוספת תוך שש שנים - פסילת רישיון לתשעה חודשים ודרישה לבדיקה רפואית במכון הרפואי לבטיחות דרכים, מבחן תיאוריה ומבחן מעשי.
אם הנהג לא מבצע את המוטל עליו לפי החוק ("התיקון") הרי שהנקודות לא יימחקו והדבר אף כתוב במפורש בתקנות התעבורה.
בנוגע לנהגים אשר צברו 2 או 4 נקודות בשיטה הישנה – נקודות אלו נמחקו עם כניסת השיטה החדשה לתוקף. לעומת זאת, אם היה מדובר ב-6 נקודות או יותר ולא בוצע אמצעי התיקון, הרי שהנקודות הומרו כפי שהן לשיטה החדשה (נקודה ישנה אחת = נקודה חדשה אחת).

ביטול והקפאת נקודות
ביטול והקפאת נקודות הינו אפשרי בשני מקרים:
·         לאחר שעברו שנתיים, הנקודות נמחקות באופן אוטומטי ובתנאי שלא נצברו יותר מ-נקודות
·         אם הנהג מבקש לערער על העבירה ונשפט בבית דין  לתעבורה, הנקודות מוקפאות עד לבירור העניין. אם יסתבר שהנהג אכן עבר את העברה המדוברת, הנקודות ייזקפו לחובתו ואם ייצא זכאי, הרי שהנקודות ימחקו.

כיצד ניתן לברר את מספר הנקודות?
אופי העבירה והנקודות שנצטברו בהתאם לה נשלחות לנהג בדואר (יש לשים לב שהתאריך הקובע הוא תאריך ביצוע העבירה ולא תאריך משלוח הדו"ח). אם הנהג רוצה לקבל פירוט של הנקודות שנצברו עד כה, עליו לטלפן אל משרד התחבורה בטלפון*5678  ולבקש כי יישלח אליו הפירוט (לא ניתן למסור מידע אישי דרך הטלפון).
עצה אחת לסיום: הדרך הטובה ביותר להימנע מנקודות ומההשלכות שלהן היא לנהוג בזהירות. אם בכל זאת צברתם נקודות, התייעצות עם עורך דין לענייני תעבורה יכולה לסייע לכם להתמודד בצורה מיטבית עם העניין.

שלישי, August 19, 2014

שתפו אותנו ברשת