לוח תמרורים

פירוש התמרור:

כביש משובש.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

עקומה (פניה) חדה שמאלה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

עקומה (פניה) חדה ימינה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

עקומה ימינה ואח"כ שמאלה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

עקומה שמאלה ואח"כ ימינה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

דרך מפותלת.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

אזהרה והדרכה בעקומה חדה:
המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

אזהרה והדרכה בעקומה חדה:
המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת