תמרור מספר 103

עקומה (פניה) חדה ימינה.

תוקף התמרור: 
בדרך שלפניך.
קבוצת תמרורים: 
101-199 - תמרורי אזהרה והתראה

שתפו אותנו ברשת