תמרור מספר 105

עקומה שמאלה ואח"כ ימינה.

תוקף התמרור: 
בדרך שלפניך.
קבוצת תמרורים: 
101-199 - תמרורי אזהרה והתראה

שתפו אותנו ברשת