תמרור מספר 107

אזהרה והדרכה בעקומה חדה:
המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

תוקף התמרור: 
בדרך שלפניך.
קבוצת תמרורים: 
101-199 - תמרורי אזהרה והתראה

שתפו אותנו ברשת