לוח תמרורים

פירוש התמרור:

הכביש הולך וצר.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

הכביש הולך וצר מצד ימין.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

הכביש הולך וצר מצד שמאל.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

מעבר צר או מכשול:
הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך.
הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

כוחו יפה:
במקום הצבתו.
פירוש התמרור:

מכשול גובה:
מעבר בגובה שמתחת ל-4.80 מטר.

כוחו יפה:
במקום הצבתו.
פירוש התמרור:

צומת הצטלבות.

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.
פירוש התמרור:

צומת קמץ: שמאלה.

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.
פירוש התמרור:

צומת קמץ: ימינה

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת