לוח תמרורים

פירוש התמרור:

צומת קמץ.

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.
פירוש התמרור:

אזהרה והדרכה בצומת קמץ:
המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.
פירוש התמרור:

צמת קמץ: ימינה ולאחר מכן שמאלה.

כוחו יפה:
בצמתים שלפניך.
פירוש התמרור:

צמת קמץ: שמאלה ולאחר מכן ימינה.

כוחו יפה:
בצמתים שלפניך.
פירוש התמרור:

מעגל תנועה.

כוחו יפה:
בצומת שלפניך.
פירוש התמרור:

רמזור.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין.
אין פניה לדרך הצדדית.

כוחו יפה:
בהתמזגות שלפניך.
פירוש התמרור:

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית משמאל.
אין פניה לדרך הצדדית.

כוחו יפה:
בצמתים שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת