לוח תמרורים

פירוש התמרור:

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין.
אין פניה ימינה.

כוחו יפה:
בהתמזגות שלפניך.
פירוש התמרור:

התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה משמאל.
אין פניה שמאלה.

כוחו יפה:
בהתמזגות שלפניך.
פירוש התמרור:

גודש בתנועה לפניך.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
פירוש התמרור:

גודש בתנועה לפניך.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
,
פירוש התמרור:

רכבת מקומית חוצה.
הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכיוונים.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
,
פירוש התמרור:

מפגש מסילת ברזל.
הוצב מתחתיו תמרור 629 עם חצים, תיתכן תנועת רכבות בשני הכוונים.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-300 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-200 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת