לוח תמרורים

פירוש התמרור:

פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.

כוחו יפה:
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
פירוש התמרור:

לוח נייד מהבהב:

איתות, אזהרה והכוונה.

כוחו יפה:
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
פירוש התמרור:

לוח נייד מהבהב:

הכביש סגור.

כוחו יפה:
במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת