לוח תמרורים

פירוש התמרור:

מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-100 מטר, אלא אם כן צוין אחרת בתמרור מס' 630 מתחתיו.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.

כוחו יפה:
במפגש שלפניך.
פירוש התמרור:

מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.

כוחו יפה:
במפגש שלפניך.
פירוש התמרור:

מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

הולכי רגל בקרבת מקום.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

תנועת אופניים.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

מנהרה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת