לוח תמרורים

פירוש התמרור:

ירידה תלולה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

סכנת החלקה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

אבנים מידרדרות משמאל.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

אבנים מידרדרות מימין.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

פסי האטה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

תנועה דו-סטרית.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
,
פירוש התמרור:

בעלי חיים.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

רכב עבודה או טרקטור חוצה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת