לוח תמרורים

פירוש התמרור:

עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש:
מחזיר אור מרובע-צד ימין של הכביש.
שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש.

כוחו יפה:
בצידי הדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

עמודון להכוונה או להפרדה.

כוחו יפה:
בצידי המסלול שלפניך.
פירוש התמרור:

מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
פירוש התמרור:

תאונה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

תאונה.

כוחו יפה:
בדרך שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ישר או ימינה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועות שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ישר או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועות שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ישר.
אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה אסורה.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת