לוח תמרורים

פירוש התמרור:

סע ימינה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.
פירוש התמרור:

סע שמאלה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ימינה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.
פירוש התמרור:

סע שמאלה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ימינה או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועות שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועות שלפניך.
פירוש התמרור:

סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועות שלפניך.
פירוש התמרור:

סע בפניית פרסה ימינה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.

עמודים

שתפו אותנו ברשת