לוח תמרורים

פירוש התמרור:

סע בפניית פרסה שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור.
בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.

כוחו יפה:
בצומת או בתנועה שלפניך.
פירוש התמרור:

עבור את המקום המסומן מימין או משמאל.
חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

כוחו יפה:
במקום המעבר.
פירוש התמרור:

עבור את המקום המסומן מצדו הימני.
חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

כוחו יפה:
במקום המעבר.
פירוש התמרור:

עבור את המקום המסומן מצדו השמאלי.
חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.

כוחו יפה:
במקום המעבר.
פירוש התמרור:

כניסה לדרך מהירה:
אסורה הכניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.

כוחו יפה:
עד לתמרור 217 או 424.
פירוש התמרור:

קצה הדרך המהירה.

פירוש התמרור:

דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.

כוחו יפה:
עד לצומת הבא או עד לתמרור 217.
פירוש התמרור:

דרך לרכב מנועי בלבד.

כוחו יפה:
עד לצומת הבא.

עמודים

שתפו אותנו ברשת