לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

בדיקת ינשוף בגין נהיגה בשכרות

0
(0)

נהיגה בשכרות היא עבירה פלילית חמורה ובהתאם לחומרתה – העונש בגינה עלול להיות חמור. החומרה היתרה שבה נתפסת נהיגה בשכרות נובעת והפוטנציאל הקטלני הגלום בה, הגברת הסיכוי/סיכון לגרימת תאונת דרכים

בדיקת ינשוף היא בדיקה רווחת לאיתור כמות האלכוהול בדמו של נהג. שוטרים עוצרים נהגים לבדיקת פתע. הסמכות המוקנית לקצין משטרה, אשר בדיקת ינשוף מוכיחה כי בדמו של הנהג הנבדק ישנה כמות אלכוהול הגבוהה מהסף המותר, לשלול את רישיון הנהיגה שלו לזמן מוגבל עוד בטרם הגשת כתב אישום, מה שמחייב וכמעט לא מותיר בידיו של הנהג ברירה אלא לפנות אל עורך דין תעבורה מומחה.

מימוש זכות הערעור על פסילה מנהלית מחייבת הגשת בקשה לפסילה בבית הדין לתעבורה. את הבקשה ניתן ורצוי לתמוך בראיות ובסיבות מקלות, כגון ההצלחה לבצע את הפעולות שנדרש ביצוען על ידי שוטר בגלל השתייה, העדר עבר פלילי בכלל ובתחום האלכוהול בפרט, חשיבותו הקריטית של רישיון הנהיגה לאפשרות לעבוד ולצורך להתפרנס ועוד.

נהיגה בשכרות אינה כשלעצמה גזר דין ידוע מראש

לנבדק בכלל ולחשוד בפרט בנהיגה בשכרות שמורות זכויות שחשוב לעמוד על משמרן במקום ובזמן שבו מתבצעת בדיקת ינשוף, לדוגמה: תיעוד האירוע במידה שיש לכם תחושה או רושם כי הזכויות שלכן אינן מכובדות ואף נרמסות, בדיקה כי במקום בדוח שמיועד לדברי הנהג יירשמו, בדיוק, המלים שלכם ולא פרשנות מגמתית של השוטר להן. זכותכם לקרוא את הדוח במלואו לפני חתימתכם עליו. זכותכם גם לבקש לעבור בדיקת דם במקום בדיקת ינשוף.

נהיגה בשכרות עלולה לגרור, כאמור פסילת רישיון הנהיגה מכאן נובעת חשיבות הייעוץ והייצוג שלכם על ידי עו"ד תעבורה מנוסה. הוא יכול, לדוגמה, לטעון לאי קיום נהלים תקינים ומחייבים בביצוע הבדיקה שגרמו לתוצאה שגויה שלה, אשק על בסיסה הורשעתם, אי החלפת פיית הינשוף, כמתחייב וכנדרש, בין בדיקה לבדיקה, אי המתנה של 15 שעה לפחות בין המועד שבו אכלתם ושתיתם עד למועד ביצוע הבדיקה ועוד.

בדיקת ינשוף כמדד להאשמת אדם כמי שביצע נהיגה בשכרות אינה בדיקה מדעית. היא אינה מתבצעת בתנאי מעבדה מבוקרים. גורמים שונים עשויים או עלולים להשפיע, כאמור, על תוצאותיה. כך או כך, גם אם על פי תוצאות בדיקת ינשוף נמצאתם נוהגים בשכרות, שמורה לכם זכות לבצע בדיקת דם לגילוי כמו האלכוהול על חשבונכם. בדיקה כזאת, שניתן לערוך אותה בבית חולים, עשויה לשמש ראיה מוצקה לכך שלא נהגתם בשכרות. בבית המשקל עשויה טענה זו לחסוך לכם קנס של אלפי שקלים ולא פחות חשוב- למנוע את שלילת הרישיון שלכם.

בשורה התחתונה: יש מה לעשות כדי להעביר ולבטל את רוע הגזירה גם אם על פי בדיקת ינשוף נמצאתם נוהגים בשכרות. עורכי דין בתחום התעבורה יכולים להעיד על לא מעט מקרים, שבהם הצליחו להביא לזיכוי מרשיהם.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט