לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

ביטול דוח תנועה

0
(0)

נהג המקבל דו"ח תנועה משוטר עומדות בפניו ארבע אפשרויות פעולה:

האפשרות הראשונה והקלה היא כמובן לשלם את הדו"ח ובכך לסיים את העניין.

האפשרות השנייה היא להגיש בקשה למשטרה לביטול הדוח.

האפשרות השלישית היא לבקש להמיר הדו"ח לאזהרה.

האפשרות הרביעית והאחרונה היא לבקש להישפט בבית המשפט על העבירה.

להלן נבחן את כל ארבע האפשרויות.

  1. תשלום הקנס

המשמעות של תשלום הקנס היא שהנקודות הרשומות בצד העבירה נשוא הדו"ח ירשמו לחובתו של הנהג ויהיו תקפות לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים תלוי בכמות הנקודות שיצבור הנהג במשך אותה תקופה.

מעבר לכך, במידה ומדובר בנהג חדש, עליו לקחת בחשבון שעבירות מסוימות, כמו נהיגה במהירות מופרזת או נהיגה באור אדום, עלולות לחייב אותו בביצוע תיאוריה ולעתים גם טסט מחדש ובהארכת תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות.

  1. בקשה לביטול הדוח

נהג המקבל דו"ח תנועה מסוג ברירת קנס יש באפשרותו להגיש בתוך 30 יום מקבלת הדו"ח בקשה למשטרה לביטול דו"ח התנועה.

הסיכוי שבקשה זו תתקבל הוא אך ורק אם יש כשל מהותי וגלוי על פני הדו"ח או אם בידי הנהג הוכחה ברורה וחד משמעית כי הדו"ח איננו נכון וכי לא ביצע את העבירה שהשוטר מייחס לו.

רובן המכריע של הבקשות לביטול דוח תנועה נדחות ע"י המשטרה והנהג מופנה על ידה להגיש בקשה להישפט על העבירה בבית המשפט במידה וברצונו להוכיח כי לא ביצע את העבירה המיוחסת לו.

  1. בקשה להמרה לאזהרה

עפ"י נוהל פנימי של המשטרה ישנה אפשרות לנהג המקבל דו"ח תנועה להגיש בתוך 30 יום בקשה להמיר הדו"ח שנרשם לו לאזהרה.

על הנהג המבקש להמיר הדו"ח שנרשם לו לאזהרה לעמוד בקריטריונים שנקבעו לכך עפ"י נהלי המשטרה, מבחינת ותק הנהיגה ומבחינת העבר התעבורתי של הנהג.

ראשית חשוב לציין כי המרה לאזהרה ניתן לבקש אך ורק לגבי דוחות מסוג ברירת קנס.  דוחות מסוג הזמנה לדין לא ניתן להמיר באזהרה.

מעבר לכך ישנן עבירות שעל פי נהלי המשטרה לא ניתן להמירם לאזהרה למרות שמדובר בעבירות של ברירת קנס, כגון אי מתן זכות קדימה להולך רגל, חנייה בחניית נכים, וכן עבירות מהירות בדרגת קנס של 1,500 ₪.

הקריטריון הבסיסי עפ"י נהלי המשטרה להמרת דו"ח לאזהרה הוא שהנהג מחזיק ברישיון נהיגה לפחות 5 שנים ואין לחובתו הרשעות או דוחות אזהרה ב-3 השנים האחרונות.

ישנן עבירות שלגביהן הקריטריון להמרה לאזהרה חמור יותר ונדרש שלנהג יהיה וותק נהיגה של 10 שנים לפחות וללא הרשעות במשך 10 שנים שקדמו לביצוע העבירה.

להלן העבירות הבולטות שלגביהן הקריטריון לאזהרה חמור יותר:

  • שימוש בטלפון נייד
  • נהיגה באור אדום
  • קיפוח זכות
  • נהיגה על אי תנועה.

חשוב לציין כי נהג המבקש להמיר הדו"ח שנרשם לו לאזהרה חייב להודות בביצוע העבירה.

נהג המבקש להמיר הדו"ח שנרשם לו לאזהרה ויציין בבקשה שהגיש כי לא ביצע את העבירה המיוחסת לו, הבקשה שלו להמרה לאזהרה תידחה!

  1. בקשה להישפט על הדו"ח

אפשרות נוספת שיש בידי נהג המקבל דו"ח תנועה מסוג ברירת קנס היא להגיש בתוך 90 יום מקבלת הדו"ח בקשה להישפט בבית המשפט על העבירה בה הוא מואשם.

נהג המגיש בקשה להישפט יקבל בתוך מספר חודשים ממשלוח הבקשה זימון להתייצב בבית המשפט לדיון ראשוני שנקרא "דיון הקראה".

במועד זימון זה יתבקש הנהג ע"י בית המשפט להודיע אם הוא מודה בביצוע העבירה או שהוא כופר בביצועה.

במידה ויודיע לבית המשפט כי הוא כופר בביצוע העבירה הוא יוזמן להתייצב במועד נוסף "מועד ההוכחות" אליו יוזמן גם השוטר שרשם את הדו"ח ובמועד זה ישמעו העדויות הן של השוטר והן של הנהג ובתום שמיעת העדויות יחליט בית המשפט אם להרשיע את הנהג בעבירה שיוחסה לו או לזכות אותו.

חשוב לציין כי במידה והנהג יורשע ע"י בית המשפט אחרי שמיעת העדויות בעבירה שיוחסה לו, הרי שבית המשפט איננו כבול בעונש הקנס המקורי שהוטל על הנהג, והוא עלול להטיל עליו קנס גבוה יותר ולעיתים במקרים מסוימים הוא עלול להטיל עליו אף עונש של שלילה של הרישיון בפועל.

למרות שהמטרה המקורית והבסיסית שניתנת לנהג לבקש להישפט על העבירה הינה כדי לאפשר לו להוכיח כי הוא זכאי וכי לא ביצע את העבירה המיוחסת לו, ניתן באמצעות הליך זה של "בקשה להישפט" להביא גם לתוצאת ביניים משנית של ביטול הנקודות הרשומות לחובתו של הנהג בצד העבירה שיוחסה לו.

תוצאה זו של ביטול הנקודות יכולה להתקבל גם ללא צורך בניהול ההליך בבית המשפט ושמיעת עדויות הנהג והשוטר, אלא באמצעות הליך מקדים שנערך בין הנהג או בין עורך דינו בפני התובע לפני המשפט.

במסגרת הליך זה יכול הנהג או עורך דינו להצביע בפני התובע על כשלים כאלה ואחרים שמצא בדו"ח ובאמצעות כך לשכנעו לבטל את הנקודות הרשומות לחובתו של הנהג ולהמיר הדו"ח לסעיף אישום אחר קל יותר שאיננו כולל בחובו נקודות.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט