לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

השבתה מנהלית של רכב

0
(0)

העבירות בגינן ניתן להשבית מנהלית רכב:

1. עפ"י סעיף 57א לפקודת התעבורה רשאי קצין משטרה להוציא צו השבתה מנהלי של 30 יום לרכב במידה שנהג הרכב עבר את אחת העבירות המנויות להלן:

 1. א. הסעת נוסעים בשכר מעל המותר.
 2. ב. הסעת נוסעים בשכר שלא ע"י נהג מורשה.
 3. ג. נהג מונית המסיע נוסעים מעל המותר לפי רישיון הרכב.
 4. ד. נוהג רכב ציבורי, או רכב מסחרי שמשקלו עולה על 6000 ק"ג או נוהג ברכב מנועי המורשה להסיע עשרה אנשים או יותר שלא ביצע מנוחה לפני או במהלך הנהיגה כנדרש לפי תקנה 168 לתקנות התעבורה.
 5. ה. נהיגה ברכב לאחר שניתנה עליו הודעת אי שימוש.
 6. ו. נהיגה ברכב ע"י בלתי מורשה.
 7. ז. התרת נהיגה למי שהוא בלתי מורשה.
 8. ח. נהיגה בזמן פסילה.
 9. ט. נהג חדש הנוהג ללא מלווה או שהוא מסיע יותר מ-2 נוסעים ללא מלווה.
 10. י. נהיגה בשכרות.
 11. יא. הפקרה לאחר פגיעה.
 12. יב. נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
 13. יג. נהג שאיננו עוצר את רכבו לפני מפגש מסילת רכבת כאשר המחסום מתחיל לרדת או חוסם את הדרך או כאשר הרכבת מתקרבת.
 14. יד. עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 15. טו. אי ציות לאור אדום ברמזור.
 16. טז. נהג שברכבו נתגלו ליקויים בהגה, בגלגלים או בבלמים.
 17. יז. הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל של הרכב והמטען עולים על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב.

העילות לביטול השבתת הרכב:

2. א. נהג או בעלים של רכב שהוצא עליו צו להשבתה מנהלית ע"י קצין משטרה, רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הצו.

3. ב. סעיף 57ב (ב) לפקודת התעבורה קובע כי בית משפט יבטל את צו ההשבתה לבקשת הבעלים של הרכב אם הוכח בפניו כי הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו, או שהוכח כי מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה כאמור בסעיף 57א (א).

ג. בנוסף, רשאי בית המשפט לבטל או לקצר את צו ההשבתה המנהלי אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת, ולצורך כך ישקול ביהמ"ש את חומרת נסיבות העבירה, את ותק נהיגתו של הנהג ואת גליון הרשעותיו.

עורך דין תעבורה – משה רבי

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט