לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

פסילה מנהלית ל-30, 60, 90 או עד תום ההליכים – מדוע?

5
(65)

נוהג ברכב שביצע עבירת תעבורה חמורה רישיונו עלול להיפסל מנהלית ועל אתר ע"י קצין משטרה לתקופה שבין חודש אחד לשלושה חודשים.

פסילה מנהלית ל-30 יום:

נהג אשר ביצע אחת מהעבירות המנויות להלן רשיונו עלול להיפסל מנהלית ע"י קצין משטרה לתקופה של 30 יום:

 1. אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים לפי תמרור או רמזור.
 2. נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
 3. נהיגה ברכב לא תקין העלול לסכן עוברי דרך.
 4. עקיפה בדרך לא פנויה.
 5. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 6. נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך עירונית ובמהירות העולה על 40 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך בין עירונית ובדרך מהירה.
 7. אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה תוך גרימת סיכון להולך הרגל.
 8. הסעת נוסעים ברכב מעל המותר כשההסעה היא בשכר.
 9. הסעת רכב עם מטען כאשר המשקל הכולל של הרכב והמטען גבוה ביותר מ-25% מהמשקל הכולל המותר.
 10. הסעה במונית של יותר מנוסע אחד במושב ליד הנהג.
 11. נהג חדש הנוהג ברכב, במשך שלושה החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, ללא מלווה.
 12. איסור על נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת ליווי, להסיע ברכבו יותר משני נוסעים, אלא אם כן יושב לצידו מלווה.
 13. נהג, מורה נהיגה או "מלווה" הנוסעים ברכב כשהם שיכורים.
 14. נוהג ברכב המתקרב למפגש מסילת ברזל ואינו עוצר את רכבו כאשר ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת או כאשר המחסום יורד.

פסילה מנהלית ל-60 יום:

נהג שביצע עבירת תנועה שכתוצאה ממנה נגרמה תאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש רשיונו עלול להיפסל מנהלית ע"י קצין משטרה למשך 60 יום.

פסילה עד תום ההליכים:

נהג שביצע עבירת תנועה, שכתוצאה ממנה נגרמה תאונת דרכים שבה נהרג אדם, רשיונו יפסל מנהלית ע"י קצין המשטרה ל-90 יום.

בשונה מהעבירות בגינן קצין המשטרה רשאי אך לא חייב לפסול את רשיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 או 60 יום, בעבירה של גרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נהרג אדם, המחוקק איננו נותן לקצין המשטרה שיקול דעת ומחייב אותו לפסול את רשיונו של הנהג, אשר באשמתו קרתה התאונה, ל-90 יום.

בכל עבירה בגינה יש פסילת רישיון נהיגה הנהיגה ע"י קצין המשטרה, רשאי בית המשפט לבקשת המשטרה או הפרקליטות להאריך את הפסילה עד לגמר ההליכים בעניינו.

הליך השימוע:

נהג שעבר עבירה מן העבירות שפורטו לעיל מוזמן לשימוע בפני קצין משטרה אשר במהלכו הוא יכול להשמיע את טיעוניו בפני הקצין, אם בעצמו ואם ע"י בא כוחו מדוע הוא חושב שלא צריך לשלול את רשיונו. אם החליט קצין המשטרה בכל זאת לפסול אותו מנהלית, הוא צריך לפרט ולרשום בטופס השימוע מהם הנימוקים שהביאו אותו להחלטה זו.

ביטול פסילה מנהלית:

אדם שרשיונו נפסל מנהלית רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לביטול הפסילה. בית המשפט מוסמך לבטל את הפסילה, לקצר אותה או לסווג אותה לסוג מסוים של כלי רכב.

השיקולים העיקריים שמנחים את בית המשפט אם להיעתר לבקשה לביטול פסילה מנהלית היא חומרת העבירה וותק נהיגתו של המבקש.

בשורה ארוכה של פסקי דין קבעו בתי המשפט כי פסילה מנהלית איננה בגדר עונש, אלא בגדר סנקציה המופעלת כלפי נהגים עבריינים וע"מ לנקוט בצעד דרסטי זה של שלילת רשיונו של אדם ושלילת חירותו ופרנסתו בטרם הורשע בדין צריכה המשטרה להוכיח שני תנאים מצטברים:

האחד שנסיבות העבירה המיוחסת לנהג הינן חמורות והשני שגליון ההרשעות שלו מעיד כי מדובר בנהג עבריין ומסוכן.

לכלל זה קיימים גם חריגים כגון בעבירה של נהיגה בשכרות קבעו בתי המשפט כי עבירה זו כשלעצמה מקימה חזקת מסוכנות כלפי הנהג, ובד"כ לא יהיה מקום להתערב בשיקול דעתו של קצין המשטרה ולבטל פסילה מנהלית שהוטלה על נהג שעבר עבירה מעין זו גם אם עברו התעבורתי תקין.

לייעוץ עם עורך דין תעבורה משה רבי

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 65

No votes so far! Be the first to rate this post.

מידע נוסף בנושא

שלילת רישיון נהיגה

ישנם כמה מצבים בהם אדם יכול להגיע למצב של שלילת רישיון נהיגה. במצבים הבאים: אדם הנוהג ברכב ללא רישיון נהיגה, מצב בו נתפס נהג ללא רישיון נהיגה מתחלק לשלושה גורמים שעליהם נפרט יותר בהמשך מאמר זה, וכן כאשר נהג נתפס על עבירות תעבורה חמורות שביצע וכן כאשר ישנה ירידה דרסטית במצבו הבריאותי של נהג הן מבחינת גופנית והן מבחינה נפשית כגון. מצב של שלילת רישיון נהיגה, אתם צריכים להיעזר בעורך דין לדיני תעבורה שיסייע לכם משפטית להשיב את רישיון הנהיגה שלכם בהקדם. עורך הדין משה רבי הינו עורך דין ותיק ומנוסה בכל האמור בדיני תעבורה, המתמחה ופועל בתחום משפטי זה מזה– 20 שנים שהם יחס אישי וזמינות סביב לשעון.

שלילת רישיון נהיגה- האם ניתן להשיב?

אם שללו לכם את רישיון הנהיגה שלכם כנראה שביצעתם עבירת תנועה המחייבת על פי חוק לפעול כך כנגד האדם שביצע את עבירת התנועה. עבירות כגון ביצוע עבירות תנועה חוזרות ונישנות, נהיגה ללא רישיון נהיגה או ירידה משמעותית בתפקודו של הנהג הם למעשה מצבים בהם הנהג מסכן לא רק את עצמו אלא גם את הסובבים אותו, סכנה ברורה ומידית. אך האם למרות זאת ניתן להשיב לנהג כזה את רישיון הנהיגה שלו? האם קיים מצב בו שלילת רישיון נהיגה אכן אפשרית? הינה כמה נקודות חשובות בנושא זה:

 • אתם בוודאי מסכימים כי לנהוג ללא רישיון נהיגה הוא דבר שאין לעשותו. אך חשוב לפרט שישנם כמה מצבים בהם יכול להיתפס אדם בגין עבירה זו והן- כאשר אדם לא הוציא מעולם רישיון נהיגה, כאשר נהג לא חידש בזמן את רישיון הנהיגה שלו, וכאשר נהג רוכב ברכב שלא מותאם לסוג רישיונו של אדם. לדוגמא אדם שיש לו רישיון רק לרכב פרטי נמצא נוהג על משאית או אוטובוס. חשוב להבחין בין שלושת המקרים האלו בהם נתפס אדם בגין עבירת של נהיגה ללא רישיון
 • לא מיד מתבצעת שלילת רישיון נהיגה, אלא תחילה יכול להישלל רישיון הנהיגה של אדם גם על ידי משטרת ישראל הנקראת פסילה מנהלית. כלומר הליך זה איננו אומנם הליך משפטי, אך כן ניתן באמצעותו לשלול רישיונו של נהג לתקופה זמנית של עד- 90 ימים
 • ישנם מקרים קיצוניים בהם יכולה משטרת ישראל אף לנקוט באמצעים חריפים יותר כנגד הנהג ולבצע שלילת רישיון גם עד תום ההליכים. עם זאת מנחה מערכת בתי המשפט את הגוף האכיפה המשטרתי לבצע שימוע עבור הנהג בטרם יישלל רישיונו לאלתר, שאם לא כן אין הפסילה המבוצעת חוקית
 • משרד הרישוי אף הוא יכול לבצע שלילת רישיון נהיגה, זאת כאשר ישנה ירידה משמעותית בבריאותו של הנהג פיסית או מנטלית

סיכום דבר

לאור הסיבות המשתנות בהם יכול למצוא למעשה כל נהג שהוא בגדר סביר, בסיטואציה בה עלול רישיון הנהיגה שלו להישלל מהסיבות שהוזכרו ועוד, עורך דין לענייני תעבורה, חייב לבחון כל מקרה לגופו מן הפן המשפטי, בהם יוכל עורך הדין למצוא דרך ופתרון ככל הניתן בהם יוכל בסובו של להשיב את רישיון הנהיגה אל הנהג, אך זאת במקרה בו אכן לנהג היה רישיון נהגיה מלכתחילה. מוזמנים להיכנס לאתר משרדו של עורך הדין משה רבי שישמח לסייע בעניינכם.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט