בדיקת ינשוף – האם עדיף להיבדק או לסרב?

בדיקת ינשוף – האם עדיף להיבדק או לסרב?

נהגים הנעצרים לבדיקת אלכוהול נדרשים תחילה לבצע בדיקת נשיפון, ואם הבדיקה מצביעה על כך שהם שתו אלכוהול מעל הכמות המותרת , הם נדרשים לבצע גם בדיקת ינשוף.

 

בדיקת נשיפון , הגם שהיא מראה את כמות האלכוהול בדמו של הנבדק אין לה ערך ראייתי , ולא ניתן להוכיח באמצעותה בבית המשפט את רמת האלכוהול בדם , ולכן נדרש הנהג לבצע גם את בדיקת הינשוף שהיינה בדיקה מדויקת ואמינה יותר, ורק על פיה ניתן לבסס ולהרשיע בבית המשפט בעבירה של נהיגה בשכרות.

 

מסיבה זו גם אין חובה לבצע בדיקת נשיפון , ואין סנקציה הנגררת מסירוב לבצע את הבדיקה, מה שאין כן לגבי בדיקת ינשוף.

 

נהגים הנדרשים לבצע בדיקת ינשוף ומסרבים לבדיקה, בשל העובדה שקודם לדרישה להיבדק שתו אלכוהול בכמות כזו או אחרת , ובשל החשש שבדיקת הינשוף תגלה אצלם רמת אלכוהול מעל הכמות המותרת, מקווים שסירוב לבדיקה ימלט אותם מהאישום של נהיגה בשכרות או לפחות שהדבר יעמיד אותם במצב טוב יותר מזה שהיה לו היו מסכימים לבצע את הבדיקה.  האמנם?

 

סעיף 64 ד' לפקודת התעבורה קובע חזקה לפיה אדם המסרב לבצע בדיקת ינשוף יחשב כ"שיכור" עפ"י חוק, וניתן יהיה להאשימו בעבירה של נהיגה בשכרות.

 

הן בתי המשפט והן לשכות התביעה בארץ מתייחסים לעבירה של נהיגה בשכרות עקב סירוב ביתר חומרה מזו שהם מתייחסים לעבירה של נהיגה בשכרות עפ"י תוצאה שהתקבלה בבדיקת ינשוף, משום שההנחה היא שבדמו של הנהג הסרבן היה אלכוהול בכמות הגבוהה ביותר, ומסיבה זו הוא סירב לבצע את הבדיקה.

 

מעבר לכך, בעבירה של סירוב לעומת עבירה של נהיגה בשכרות עפ"י תוצאה שהתקבלה בבדיקת ינשוף , מרחב התמרון והאפשרויות העומדות בפני הסנגור, הן ע"מ להביא לזיכוייו של  הלקוח במשפט, והן ע"מ להשיג עבורו הסדר טיעון טוב יותר, מצומצמת הרבה יותר.

 

בעבירה של נהיגה בשכרות על פי בדיקת ינשוף, על התביעה להוכיח כי כל מהלך עיכובו של הנאשם מרגע שנעצר עד לרגע שביצע את בדיקת הינשוף היה תקין.

 

כמו כן, על התביעה להוכיח כי הנאשם היה בהשגחה מתמדת כל משך הבדיקה, כי בדיקות הינשוף שבוצעו לו היו בהתאם לנהלים, וכי מכשיר הינשוף עצמו היה תקין ועבר את בדיקות הכיול והבדיקות התקופתיות הנדרשות.

 

בעבירה של נהיגה בשכרות על פי סירוב לעומת זאת, כל שעל התביעה להוכיח הוא כי הוסברו לנאשם המשמעויות המשפטיות של הסירוב לבצע את בדיקת הינשוף.

 

מטבע הדברים, לנוכח מכלול הראיות שעל התביעה להציג בבית המשפט ע"מ להביא להרשעתו של נאשם בשכרות עפ"י בדיקת ינשוף, יש לסנגור כר נרחב ואפשרויות רבות להוכיח כשלים כאלה ואחרים בראיות התביעה ובפעולות שבוצעו ע"י המשטרה ע"מ להביא לזיכוייו של הלקוח שלו במשפט, או לחילופין ע"מ להשיג עבורו עסקת טיעון טובה יותר.

 

בעבירה של סירוב לעומת זאת, הנטל הרובץ על התביעה להוכחת האשמה קל הרבה יותר, וכפועל יוצא מכך האפשרויות העומדות בפני הסנגור לשכנע את התביעה להגיע עימו להסדר טיעון נוח ומקל, מצומצמת הרבה יותר.

 

בהקשר לעבירה של סירוב לבדיקת ינשוף, יש לציין כי חלק מהנהגים הנדרשים לבצע את הבדיקה אינם מסרבים מפורשות לבצע את בדיקת הינשוף אלא הם מכשילים את הבדיקה באופן שהם נושפים נשיפה לא מספיקה למכשיר הינשוף, תוך שהם מנסים לתרץ זאת בכך שהם סובלים מאסטמה או ממחלה ריאתית אחרת כלשהיא.

 

מחלה ריאתית כזו או אחרת שמונעת מהנהג לנשוף אוויר מספיק למכשיר הינשוף יכולה בהחלט לשמש לו הגנה מפני האישום של נהיגה בשכרות, ואולם הנטל על הנהג להוכיח ע"י הצגת מסמכים רפואיים , ולעיתים ע"י העדת הרופא המטפל, על היותו חולה במחלה הנטענת, ואין די באמירה סתמית לשוטר או לבית המשפט כי לא הצליח לנשוף נשיפה מספקת למכשיר הינשוף עקב מצבו הרפואי.

 

בהיעדר הוכחה מספקת לגבי המצב הרפואי של הנהג כאמור יראה בית המשפט את אי מתן כמות האוויר המספיקה בבדיקת הינשוף, כהכשלה של הבדיקה , וכסירוב לבצע את בדיקת השכרות על כל המשתמע מכך.

 

המסקנה המתבקשת בשורה התחתונה לפיכך הינה, כי אם נדרשתם לבצע בדיקת ינשוף, אל תסרבו ואל תכשילו במתכווין את הבדיקה גם אם טרם הבדיקה שתיתם אלכוהול, וגם אם אתם בטוחים שהבדיקה תגלה שכמות האלכוהול אצלכם גבוהה מן המותר.

מחיקת נקודות תעבורה

מחיקת נקודות תעבורה

עורך דין תעבורה משה רבי 055-8823088

 

למרביתן המכריע של עבירות התנועה יש ניקוד הקבוע בצידן.

הניקוד יכול לנוע בין 2 נקודות לעבירה קלה כמו הסעת נוסע ללא חגור, עד לניקוד של 10 נקודות לעבירות חמורות כמו נהיגה במהירות מאד גבוהה או נהיגה באור אדום.

 

הסנקציה הקבועה בחוק בגין צבירת נקודות תעבורה מתחילה מ-12 נקודות ומעלה, דהיינו דו"ח בודד, גם אם קבוע בצידו את הניקוד המקסימלי בחוק, לא יגרור אף פעם הטלת סנקציה כזו או אחרת.

 

הסנקציה הקבועה בחוק בגין צבירת נקודות הינה כדלקמן:

 

12 נקודות- קורס בסיסי בנהיגה נכונה

 

24 נקודות- קורס מתקדם בנהיגה נכונה

 

36 נקודות- 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה

 

72 נקודות- 9 חודשי פסילת רישיון נהיגה, טסט ותיאוריה מחדש , ובדיקת כשרות נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

תקופת הצבירה של הנקודות נעה בין שנתיים לארבע שנים.

במידה וצברתם עד 20 נקודות במשך שנתיים, הניקוד ימחק כעבור שנתיים.

במידה וצברתם 22 נקודות או יותר , תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים.

 

נהגים רבים המקבלים דו"ח תנועה נוטים לשלם את הדו"ח גם כאשר הם סבורים שלא ביצעו את העבירה המיוחסת להם וגם כאשר הם יודעים שעם תשלום הדו"ח הם עלולים להגיע לצבירה מסוכנת של נקודות, גם משום שהם נרתעים מעצם הצורך להתייצב בבית המשפט ולמסור את עדותם וגרסתם למקרה, וגם משום שהם חשים שאין להם סיכוי לצאת זכאים במשפט, משום שבית המשפט תמיד יעדיף את עדות השוטר על פני עדותם שלהם.

 

בהתייחס לכך נציין ראשית כי אכן בתי המשפט נוטים בד"כ להעדיף את עדות השוטר על פני עדות האזרח משום שההנחה היא שהשוטר הינו גורם אובייקטיבי ואין לו לכאורה אינטרס כזה או אחר ברישום הדו"ח, ואולם עדיין בתי המשפט זיכו לא אחת נהגים מביצוע העבירה שיוחסה להם אם בשל העובדה שעדותם נשמעה להם אמינה ומשכנעת, ואם בשל כשל כזה או אחר שהתגלה בעדות השוטר.

שנית , חשוב לציין ולהדגיש כי האופציה של ניהול מלא של המשפט ע"מ לצאת זכאי בדין איננה האופציה היחידה העומדת בפני האזרח-הנהג.

 

לחלק גדול מהנהגים לא עצם ההרשעה בעבירה או הקנס שהוטל בגינה הוא החשוב, אלא הניקוד הקבוע בצד העבירה.

הבשורה שלנו לנהגים אלו הינה כי אפשר בהחלט להביא לביטול הנקודות שנרשמו להם, גם ללא צורך בהתייצבות שלהם בבית המשפט, וללא צורך בניהול המשפט וגביית עדותם.

נציין כי במרביתם המכריע של המקרים בהם טיפל משרדנו, הצלחנו להביא לביטול הנקודות שיוחסו ללקוחות שלנו אם בשל כשלים שנמצאו על ידנו בדו"ח שערך השוטר ואם בשל נימוקים משפטיים אחרים.

נקודות לנהג חדש

נקודות לנהג חדש

עורך דין תעבורה משה רבי 055-8823088

 

שיטת הניקוד לנהג חדש או נהג צעיר איננה שונה כלל משיטת הניקוד הנוהגת לגבי כלל אוכלוסיית הנהגים.

אין בפקודת התעבורה כל סנקציה מיוחדת נפרדת לצבירה של נקודות אצל נהגים חדשים או צעירים מאשר צבירה של נקודות אצל כלל הנהגים.

 

הסנקציה הקבועה בחוק בגין צבירה של נקודות לכלל הנהגים כולל נהגים חדשים וצעירים הינה כדלקמן:

 

12 נקודות- קורס בסיסי בנהיגה נכונה

 

24 נקודות- קורס מתקדם בנהיגה נכונה

 

36 נקודות- 3 חודשי פסילת רישיון נהיגה

 

72 נקודות- 9 חודשי פסילת רישיון נהיגה, טסט ותיאוריה מחדש, ובדיקת כשירות נהיגה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

תקופת הצבירה של הנקודות נעה ביו שנתיים לארבע שנים.

במידה וצברתם עד 20 נקודות במשך שנתיים, הניקוד ימחק כעבור שנתיים.

במידה וצברתם 22 נקודות או יותר, תקופת הצבירה תוארך לארבע שנים.

 

הסנקציה המיוחדת הקבועה בחוק לגבי נהגים חדשים איננה בשיטת הניקוד כאמור אלא בשני מישורים אחרים.

 

ראשית , קיימים סעיפי ענישה ספציפיים הנגזרים מעצם היותו של נהג "נהג חדש"- כגון נסיעה ללא מלווה בתקופות הליווי או הסעה של יותר משני נוסעים בתקופת היותו של נהג נהג חדש כאשר לא יושב מלווה לצידו- לגבי שתי העבירות הללו קבע המחוקק ענישה חמורה של פסילת רישיון נהיגה לתקופת מינימום של שלושה חודשים.

כמו כן רישיון הנהיגה של הנהג עלול להיפסל פסילה מנהלית על אתר ע"י קצין משטרה בגין העבירות הללו לתקופה של 30 יום.

 

החמרה נוספת הקשורה לאוכלוסיית הנהגים החדשים או הצעירים נוגעת לעבירה של נהיגה בשכרות.

אם לגבי נהג ותיק כמות האלכוהול המותרת היא 290 מיקרוגרם בבדיקת ינשוף ו-50 מ"ג בבדיקת דם, הרי שלנהג חדש ונהג צעיר הכמות המותרת היא 50 מיקרוגרם בבדיקת ינשוף ו-10 מ"ג בבדיקת דם.

המשמעות הינה שנהגים חדשים וצעירים אסור להם למעשה לחלוטין לשתות אלכוהול לפני נהיגה.

 

בנוסף, בפקודת העבירה מופיעה רשימה של עבירות שבמידה והעובר אותן הוא נהג חדש, הרי שבנוסף לעונש הקבוע בצד העבירה תוטל על הנהג חובה בביצוע מבחן תיאוריה מחדש ולעתים אף מבחן מעשי מחדש, ובנוסף תוארך תקופת היותו "נהג חדש" למשך שנתיים נוספות על כל המשתמע מכך.

 

 

 

להלן רשימת העבירות:

 

 1. נהיגה במהירות מופרזת.
 2. נהיגה באור אדום.
 3. עקיפת רכב שלא כחוק.
 4. נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים.
 5. גרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם.
 6. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.
 7. נהיגת רכב שלא בהתאם לרישיון הנהיגה.
 8. אי מתן זכות קדימה לפני תמרור.
 9. כל עבירה בגינה גזר בית המשפט על הנהג פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או יותר.

 

 

נהגים חדשים רבים המקבלים דו"ח תנועה ולעיתים אף דו"ח פשוט יחסית לכאורה כמו נהיגה במהירות מופרזת בדרגה הקלה שכוללת קנס של 250 שקל ללא נקודות, משלמים באופן תמים את הדו"ח גם כאשר הם סוברים שלא ביצעו את העבירה, משום שהדבר נראה להם טרויאלי,  והם לא מודעים באותה עת לתוצאות הקשות הכרוכות בתשלום הדו"ח ובהודאה בעבירה,  ורק כאשר הם מסיימים את תקופת ה"נהג החדש" ומצפים לקבל את רישיון הנהיגה הקבוע , הם מבינים את הטעות שעשו, כאשר הם נדרשים לעבור בעקבות אותו דו"ח , מבחני נהיגה מחדש, ומעמדם כנהג חדש מוארך לתקופה נוספת של שנתיים.

 

הסנקציות הקבועות בחוק כאמור כלפי נהגים חדשים אינן סנקציות מנדטוריות מוחלטות , במובן זה שכל עוד הדו"ח לא שולם ולא חלף המועד להישפט על העבירה נשוא הדו"ח, ניתן להתמודד ולבטל באמצעות בית המשפט את הסנקציה הקבועה בחוק בגין הדו"ח מסיבות ראייתיות  ומשפטיות כאלה ואחרות, ומשרדנו הצליח במקרים רבים גם למנוע את שלילת הרישיון לאותם נהגים חדשים, שעברו את העבירות הללו, וגם לפטור אותם מהסנקציה של הארכת תקופת "הנהג החדש" לשנתיים נוספות.

 

חשוב לכן מאוד לפנות לעורך דין  תעבורה מיד עם קבלת הדו"ח ע"מ לברר את האפשרויות המשפטיות הפתוחות בפניכם בטרם תשלום הדו"ח.

אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותיות לנהיגה

אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותיות לנהיגה

נהגים שרישיונם נפסל או לא אושר ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , מקבלים לעיתים קרובות הודעה שהרישיון נפסל או לא אושר עקב אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או עקב אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותיות לנהיגה.

נהגים רבים חשים תסכול ואף מקבלים קשה את ההחלטה לפסול את רישיונם עקב "אי התאמה אישיותית", משום שהם סבורים בטעות שבבדיקה שנערכה להם במכון אובחן שהם סובלים מבעיה אישיותית חמורה.

ובכן, ע"מ להבהיר את הדברים נציין כי הנימוק אותו מעלה המכון הרפואי לפסילת הרישיון של "אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה" או "אי עמידה בדרישות בטיחות אישיותיות לנהיגה", הוא נימוק סל שניתן כמעט לכל הנהגים שרישיונם נפסל או לא אושר ( למעט נהגים שנפסלו על רקע בעיה בריאותית), והוא איננו מלמד דבר וחצי דבר על הסיבה האמיתית והמדויקת בגינה נפסל הרישיון , והדבר משתנה מנבדק לנבדק.

הסיבות לפסילת הרישיון יכולות להיות מגוונות , אם בגלל ריבוי עבירות תנועה, ריבוי עבר פלילי, שימוש באלכוהול או בסמים, טיפול נפשי וסיבות נוספות אחרות.

כדי לברר את הסיבה הנכונה לפסילת הרישיון יש צורך לבקש ולקבל צילום של פרוטוקולי ההחלטה של הפסיכולוג או הפסיכיאטר אצלם נבדק הנהג.

על החלטת המכון הרפואי ניתן כמובן לערער בפני ועדת ערר בבית החולים "שיבא" בתל –השומר.      

 

התליית רישיון נהיגה

התליית רישיון נהיגה

התליית רישיון נהיגה הינה פסילה מנהלית של הרישיון לתקופה לא קצובה עד לביצוע " המטלה" או " הסנקציה" שהוטלה על הנהג ע"י משרד הרישוי , או עד לבירור עניינו של הנהג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

התליית רישיון נהיגה יכולה להיעשות משתי סיבות, או בהקשר לבדיקה שנדרש נהג לבצע במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או עקב עבירות תנועה ונקודות שצבר.

כאשר מדובר בצבירה של נקודות נדרש נהג לבצע הדרכה בנהיגה נכונה ( או בשפת העם קורס נהיגה מונעת), כאשר הוא מגיע לצבירה של 12 נקודות , וקורס הדרכה נוסף כאשר הוא מגיע לצבירה של 24 נקודות.

עם צבירת הנקודות מודיע משרד הרישוי לאותו נהג על חובתו לבצע את קורס ההדרכה תוך פרק זמן מסויים ובמידה והוא לא מבצע את הקורס תוך פרק הזמן הנקוב, עלול משרד הרישוי להתלות את רישיונו עד לביצוע הקורס.

בנוגע להתליית רישיון שניתנת בהקשר לבדיקה שנדרש נהג לבצע במכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרי שישנן שני סוגי התליות – התלייה מנהלית טכנית והתלייה מנהלית רפואית.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , באמצעות משרד הרישוי , נוקט בצעד של התלייה של רישיון הנהיגה לנהג שלא התייצב לבדיקה אליה הוא הוזמן, או לא המציא מסמכים כאלה ואחרים שנדרש להמציא, או לא ביצע בדיקות שנדרש לבצע דוגמת בדיקת שתן.

מדובר במקרה זה בהתליה מנהלית טכנית של הרישיון, ואת התלייה ניתן לבטל במידה והנהג מרפא את ה"פגם", דהיינו קובע זימון חדש לבדיקה במכון ומתייצב לבדיקה, או ממציא את המסמכים שנתבקשו ממנו או מבצע את הבדיקות שנדרש לבצע, והכל כמובן אם הדבר נעשה תוך פרק זמן סביר. 

קיימת גם סנקציה של התליית רישיון מנהלית רפואית שמשמעה הינו שרישיון הנהיגה של הנהג מותלה עד לסיום בירור עניינו במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

התליית רישיון רפואית נעשית כאשר המכון הרפואי מקבל מידע ממוסד כלשהוא (אם מבית חולים, או מהמוסד לביטוח לאומי או מגורם רפואי אחר), על בעיה או מחלה רפואית, ממנה סובל אדם מסויים , מחלה העלולה לפגוע בכושר הנהיגה שלו (כמו אפילפסיה, אירוע מוחי, איבוד הכרה, בעיות לב וכדומה), ובעקבות כך מזמן המכון את אותו אדם לבדיקה או דורש ממנו להמציא מסמכים רפואיים הקשורים למצבו, ובמקביל הוא מתלה את רישיונו עד לסיום בירור עניינו במכון.

התליית רישיון רפואית איננה ניתנת לביטול, וכל שנותר לאותו אדם לעשות במקרה כזה, הוא לבקש לזרז את הטיפול בעניינו ע"מ שתינתן בהקדם החלטה סופית אם לאשר או לא לאשר את רישיונו.

התליית רישיון נהיגה חשוב לציין כמוה כפסילת רישיון לכל דבר ועניין, ונהג שנוהג בזמן שרישיונו מותלה עלול להיות מואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה.

כמו כן, להתליית הרישיון משמעות גם בפן האזרחי, במובן זה שנהג שנוהג בזמן שהוא בהתליית רישיון והוא גורם לתאונה, עלולה חב' הביטוח שלו שלא ליתן לו כיסוי ביטוחי הן מפני הנזקים שנגרמו לרכבו, והן מפני הנזקים שנגרמו לרכב צד ג'.

נהיגה במהירות מופרזת והעונשים הקבועים בחוק

נהיגה במהירות מופרזת היא עבירת תנועה חמורה מאוד. מחקרים מוכיחים באופן ברור כי ככל שהמהירות גבוהה יותר, לא רק שהסיכוי לכך שתתרחש תאונה הוא גבוה יותר, אלא שישנו סיכוי גבוה מאוד לתאונה קטלנית במיוחד, כולל הרוגים. לכן, בשנים האחרונות מופעלת אכיפה מוגברת מאוד כלפי נהגים אשר נוהגים במהירות גבוהה, והמשטרה עושה כל שביכולתה כדי לצמצם את התופעה.

המודרניזציה בשננים האחרונות מאפשרת הכנסה של יותר ויותר מצלמות אבטחה בצמתים השונים בכדי לתם עבריות תנועה שנהגים מבצעים, מה שמאפשר לגורמי האכיפה לזהות יותר ויותר נהגים אשר נוהגים במהירות מופרזת ולהשתמש בחוק על מנת להעניש את אותם נהגים בהתאם לחוק.

איזו מהירות נחשבת בתור נהיגה במהירות מופרזת?

על פי תקנות התעבורה בישראל, נהיגה במהירות מופרזת הינה נהיגה במהירות של מעל 50 קמ"ש בדרך עירונית, מעל 80 קמ"ש בדרך בינעירונית ללא גדר הפרדה ומעל 90 קמ"ש בדרך בינעירונית עם גדר הפרדה, ובכביש מהיר מעל 110 קמ"ש, כמובן, אלא אם כן קיימים במקום תמרורים עם הוראות אחרות.

כיום למשטרה ולמשרד התחבורה יש כלים חדשניים לאכיפת מהירות מופרזת כמו חיישני לייזר המזהים באופן מדויק את מהירות הרכב, מצלמות בצידי הדרכים, אכיפה באמצעות ניידות ועוד מגוון אמצעים נוספים, חלקם גלויים לנהגים וחלקם לא.

מהם העונשים הניתנים על נהיגה במהירות מופרזת בדרך עירונית?

העונש הנקבע על נהיגה במהירות מופרזת נגזר מחומרת העבירה, ומהחריגה מהמהירות המותרת בחוק באותו מקום בו נתפס הנהג:

 • בדרך עירונית, נהיגה במהירות הגבוהה בטווח של בין 31-50 קמ"ש עשויה לגרור חיוב קנס של הנהג בסך של 1500 ₪.
 • בנהיגה בכביש עירוני במהירות שלא עולה על 20 קמ"ש מעל המהירות המקסימלית המותרת, הקנס יהיה על סך 250 ₪, ובמהירות של בין 21-30 קמ"ש מעל המותר, הקנס יעמוד על 750 ₪ ותוספת של 8 נקודות, כאשר המהירות תעלה מעל ל30 קמ"ש מעל המותר, הרישום יעמוד על 10 נקודות.
 • בנהיגה בדרך עירונית במהירות העולה על מעל ל40 קמ"ש מעל המהירות המותרת, יוגש כתב אישום נגד הנהג, והדבר יכול להוביל לפסילת רישיון ועונשים נוספים.

מהם העונשים הניתנים על נהיגה במהירות מופרזת בדרך בינעירונית?

בדרך בינעירונית, המהירות המותרת הינה גבוהה יותר לעומת דרך עירונית, ולכן הענישה מעט שונה:

 • במהירות העולה על מעל 25 קמ"ש מהמהירות המותרת, הקנס הוא 250 ₪.
 • במהירות בטווח של בין 26-40 קמ"ש מעל המותר, הקנס יעמוד על סך 750 ₪ ורישום של 8 נקודות.
 • במהירות בטווח של בין 41-50 קמ"ש מעל המותר, הקנס יעמוד על סך של 1500 ₪ ורישום של 10 נקודות.
 • במהירות העולה על 50 קמ"ש מעל המותר, כתב אישום יוגש נגד הנהג וקצין משטרה יכול לפסול את רישיונו עד חודש ימים. מעבר לזאת, הוא חשוף לעונשים חמורים כמו שלילת רישיון, קנסות גבוהים ויכול להיות אפילו מאסר.

האם וכיצד נקודות ברישיון משפיעות על קבלת דרכון פורטוגלי

עד שנת 2015 פורטוגל הייתה מבחינתנו הישראלים מדינה חביבה בקצה השני של אירופה, ליד ספרד. מעטים גילו בה עניין, ובפרט לא מעבר ליעד לטיול בחו"ל. אבל באותה שנה התקבל בפורטוגל חוק בעל משמעות רבה עבור רבים מאיתנו – החוק שמאפשר למי שיש לו שורשים במדינה לקבל דרכון שלה, כלומר דרכון אירופאי לכל דבר. באופן טבעי נוצר עניין רב סביב הכללים השונים הנוגעים לאופציה המשתלמת הנ"ל, ובין השאר עולה השאלה האם נקודות שנצברו בגין עבירות תנועה עלולות לפגוע בסיכויי קבלת הדרכון הפורטוגלי.

הגורם המשפיע: העבירות שבגללן הצטברו נקודות

מספר הנקודות שצברתם עקב ביצוע עבירות תנועה מסוגים שונים לכשעצמו לא משפיע על הסיכויים של קבלת דרכון פורטוגלי. זוהי כמובן בשורה מרגיעה לנהגים רבים שלאורך השנים צברו נקודות – אבל מצד שני חשוב לקחת בחשבון את העובדה שעבירות תנועה מסוימות כן עלולות ליצור מכשול משמעותי בדרך לדרכון הנחשק.

ההבחנה בין מספר הנקודות לבין אופי עבירות התנועה היא קריטית: נסיעה עם לוחית אחורית שאינה מוארת כהלכה למשל גוררת 2 נקודות. אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון עלול להסתיים בעוד 4 נקודות לחובתכם, ועל נזילת שמן מרכב עומד באופן שעלול לייצר מטרד, העונש הוא כבר 6 נקודות. יחד עם זאת כל העבירות הנ"ל לא מוגדרות כעבירות חמורות, כך שגם אם צברתם מספר רב יחסית של נקודות ואפילו מעבר קורס נהיגה מונעת (שנדרש ממי שהגיע ל-12 נקודות או יותר) עדיין ממשלת פורטוגל לא תערים עליכם קשיים מיותרים.

אילו עבירות הן מכשול בפני קבלת הדרכון?

עוד פרט שחשוב לקחת בחשבון הוא שההבחנה בין עבירות תנועה שלא פוסלות את האופציה של קבלת דרכון פורטוגלי לבין אלה שכן עלולות למנוע מהזכאים לדרכון את קבלתו מבוססת על החוק בפורטוגל. 

ליתר דיוק, עבירות שבפורטוגל מובילות לעונש מאסר אפשרי של 3 שנים או יותר נחשבות מבחינת הממשלה במדינה לחמורות, ובהתאם לכאלה שיש לקחת אותן בחשבון בעת בחינת הבקשה לדרכון. חשוב להדגיש שאם ביצעתם עבירת תנועה חמורה בארץ – למשל נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, הפקרת פצוע לאחר תאונה וכו' – העונש שקיבלתם לא ישפיע על סיכויי קבלת הדרכון, אלא רק העונש המקסימלי הקבוע בחוק בפורטוגל.

למה חשוב להיעזר בעו"ד מומחה לתעבורה?

דרכון פורטוגלי פותח בפניכם דלתות רבות לא רק במדינה הקטנה והחביבה אלא בכל רחבי האיחוד האירופי. על-מנת לא לפגוע בסיכויים לזכות בתעודה, מומלץ קודם כל לא לבצע עבירות תנועה (המלצה שמן הסתם תקפה גם למי שלא חושק בדרכון אירופאי). למי שביצע עבירה, ובפרט חמורה, כדאי מאוד לפנות מיד לעו"ד מומחה לתעבורה – איש מקצוע בעל ידע וניסיון רלוונטיים עשוי להיות ההבדל בין הרשעה לבין זיכוי, ובהתאם גם בין קבלת דרכון פורטוגלי לבין דחיית הבקשה.

עורך דין תעבורה תל אביב

זקוקים לשירותיו של עורך דין תעבורה תל אביב? אחת הערים המרכזיות והעמוסות ביותר בארץ הינה תל אביב. בהתאם, לאורך השנים האחרונות הולכת וגוברת כמות כלי הרכבים שעולים על הכביש – בין אם כדי להגיע לעבודה, ללימודים או למקומות אחרים. חשוב לציין גם כי תרבות הבילויים בעיר זו הינה עשירה גם כן, כאשר נהגים רבים נוהגים ברכבם גם לאחר ששתו אלכוהול. נתפסתם נוהגים במהירות מופרזת? הואשמת בנהיגה בשכרות? משרד עורכי הדין משה רבי יסייע לכם כהלכה. צוות המומחים של משרד זה מנהל את תיקי הלקוחות בהצלחה רבה, כאשר לזכות המשרד עסקאות טיעון מצוינות.

 

כיצד למצוא עורך דין תעבורה תל אביב

בבואנו להתמודד עם ההשלכות של עבירות תעבורה, רצוי לא להתמודד עם התיק לבד. במילים אחרות, ולאור העובדה שאין לנו את ההבנה וההכשרה המקצועית הרלוונטית, רצוי לפנות אל עורך דין תעבורה תל אביב. בזכות מענה משפטי מקצועי זה, ניתן יהיה לפעול כהלכה – ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר.

בבואכם לחפש אחר מומחה בתחום דיני התעבורה, רצוי לפעול בהתאם לנקודות הבאות:

 • מומלץ לבקש את המלצותיהם של סביבתכם הקרובה. בין אם מדובר בקרוב משפחה או קולגה שהתמודד גם הם עם עבירות תנועה, רצוי לקבל את חוות דעת וניסיונם האישי.
 • בנוסף, רצוי לסקור את הדפים העסקיים של עורך הדין מתחום התעבורה, ולהתרשם מההכשרה ומהניסיון שלו. כך, תוכלו להתרשם מהתיקים בהם טיפל בעבר, לגלות לאילו הצלחות ועסקאות טיעון הגיע המומחה ועוד.
 • כאשר אתם יוצרים קשר עם עורך הדין, מומלץ להסביר מהו מצבכם המשפטי הנוכחי, לאיזה סיוע אתם זקוקים לצד פרטים נוספים. לאורך שיחת הייעוץ הראשונית, תוכלו אף לקבל קנה מידה לגבי המשך תהליך העבודה, סבירות הזיכוי או ההפחתה בעונש וכן הלאה.

 

עורך דין תעבורה תל אביב – המשרד המוביל בארץ בדיני תעבורה

במקרים של נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, קנסות בתעבורה, פסילה מנהלית ועד זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש לפנות אל משרד עורכי הדין משה רבי. משרד זה מייצג את לקוחותיו במומחיות הדרושה לצד יחס אישי. בהתאם, אין זו הפתעה מדוע המשרד הינו מהמובילים בארץ בתחום דיני התעבורה.

ניהול תיקים במסגרת דיני התעבורה דורש מומחיות רבה. בין אם מדובר בנהג חדש המואשם בנהיגה בשכרות, קבלת דו"ח תנועה, נהיגה בפסילה או שמא מדובר במעורבות בתאונת דרכים והפקרה – אדם מן היישוב איננו מחזיק בידע הדרוש להתנהלות אל מול הגורמים הרלוונטיים. במקרים אלו, יש לפנות אל עו"ד תעבורה. משרד עורכי הדין משה רבי מתמחה בדיני התעבורה, ומחזיק בניסיון ובהכשרה מקיפים. מעבר לכך, צוות המומחים של המשרד מספק מענה מקצועי ומתקדם, תוך מתן יחס אישי ומכבד כמו גם מענה טלפוני לאורך כל שעות היום.

 

שיתוף פעולה עם עו"ד תעבורה

אנו שומעים מדי שעה את התשדירים ברדיו המורים לנו לשמור על הבטיחות והזהירות בדרכים. בפועל, נדמה שמעורבותם של אזרחים בתאונות דרכים הולכת וגוברת. במקביל, נהגים רבים מקבלים דו"חות על נהיגה לא אחראית – לצד פתיחת תיק בבית המשפט לדיני תעבורה במקרים חמורים אף יותר. כך או כך, כדי לנהל את התיקים הללו באופן המשפטי המקצועי והאיכותי ביותר, יש להסתייע בשירותיו של עו"ד תעבורה.

בזכות שיתוף פעולה מקצועי זה, ניתן יהיה להעריך את המצב כראוי. כמו כן, ניתן יהיה לבנות את התיק המשפטי ולהתכונן היטב לכל תרחיש. כך, תקבלו את ההגנה הטובה ביותר. החל מאיתור פגמים משמעותיים באופן התנהלותו של השוטר שרשם לכם את הדו"ח, חובת פסילה מינימלית בעבירות תנועה משמעותיות וכן הלאה – סיועו של עורך דין מומחה בתחום דיני התעבורה יסייע לכם רבות.

 

עורך דין לתעבורה

 

לפנות אל משרד עו"ד תעבורה משה רבי

במסגרת פקודת התעבורה בארץ, מוסדרים מלוא החוקים הנוגעים אל רישוי הנהגים והרכבים, כמו גם תחום עבירות התנועה. עורכי דין המתמחים בדינים אלו בקיאים בסעיפיה השונים של פקודת התעבורה. כך, יוכלו לסייע לקהל לקוחותיהם על הצד הטוב ביותר. בין אם מדובר בנהיגה בשכרות בתקופת פסילה, נהיגה במהירות מופרזת, צבירת נקודות במשרד הרישוי או שמא מדובר במעורבות בתאונות דרכים קטלניות, יש לפנות אל משרד עורכי הדין משה רבי.

תפקידו של עורך דין לתעבורה הינו משמעותי, והוא מייעץ במגוון תחומים: החל מתיקים העוסקים בנהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת, השבתה מנהלית של הרכב ועד זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מומחה זה יסייע לכם שלב אחר שלב עד קבלת התוצאה המיטבית עבורכם. לשם כך אתם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין משה רבי. עו"ד משה רבי מטפל באופן ישיר בכל תיק ותיק – תוך ניהול תהליך העבודה כך שישרת את האינטרסים שלכם על הצד הטוב ביותר.

 

עורך דין לתעבורה: שירות חשוב בעת הצורך

ניהול תיקים בתחום דיני התעבורה דורשים מומחיות, ניסיון והכשרה רבים. אין ספק, על אזרחים מן השורה להסתייע בשירותיו של עורך דין לתעבורה. באילו מקרים תוכלו להסתייע בשירותיו של מומחה זה? נציין את חלקם כעת:

 • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – במקרים שונים, נהגים מקבלים זימון לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מטרתה של בדיקה זו היא לאמוד את הכשירות הרפואית של הנהגים. במקרים בהם המרב"ד קובע כי יש לפסול את הרישיון של הנהגים, ניתן יהיה להגיש ערעור. כך או כך, בין אם מדובר בייעוץ לקראת הבדיקה ובין אם מדובר בהגשת ערעור על הקביעה, יש לפנות אל עו"ד תעבורה.
 • נהיגה במהירות מופרזת – במקרים בהם נהג נתפס בעודו נוהג במהירות מופרזת, העונש שיתקבל יהיה על פי הדין. נדגיש כי הענישה נקבעת בהתאם למספר סעיפים – כאשר לקיומה של הנהיגה בתחום עירוני או בין עירוני השפעה על גובה הקנס. כדי לקבל ייעוץ מקצועי במקרה זו, עו"ד תעבורה יסייע לכם רבות.

עורך דין לתעבורה – המענה המקצועי של משרד עורכי הדין משה רבי

כאשר מדובר בעבירות בתחום התעבורה, יש להסתייע בשירותיו של מומחה בתחום זה. משרד עורכי הדין משה רבי מחזיק בניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום דיני התעבורה, וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובעיה. רישיונך נשלל? נהגתם במהירות מופרזת? הואשמת בנהיגה בשכרות? צוות המומחים של המשרד יבחן את התיק וילווה אתכם שלב אחר שלב.

בעיות עם רשות הרישוי? ככה מתמודדים

בעיות עם רשות הרישוי? ככה מתמודדים

רישיון הנהיגה שלנו, הוא אחד מהפריטים החיוניים ביותר בחיינו. עם הרישיון אנו יכולים לנהוג על רכב פרטי/ על משאית/ על אופנוע – זאת בהתאם לסוג הרישיון. אנו מנהלים חיי משפחה וקריירה בקלות עם רכב צמוד, ויוצאים לבלות עם חברים ובני משפחה ברכב גדול או קטן, בהתאם לסוג הבילוי אשר איליו אנו יוצאים. אבל מה קורה כשהרישיון נשלל? כיצד מתמודדים כשצריך לעבור מבחנים והערכות שונות כדי לקבל רישיון נהיגה חדש או כזה שנפסל? 

במקרים בהם יש לכם בעיה מול משרד הרישוי או מול רשויות החוק והמשפט בארץ: חשוב לבחור עורך דין מנוסה בתחום התעבורה בלבד, ולא באיש מקצוע אחר, כמו למשל: עורך דין גירושין או כזה שעוסק בדיני חברות. בחירה במי שעוסק בתחום התעבורה, תספק התמודדות קלה יותר מול הרשויות. אז אילו בעיות עלולות לצוץ? וכיצד מתמודדים? הנה הרשימה: 

שלילת רישיון עקב נהיגה בשכרות

כולנו כבר יודעים כי לשתות ולנהוג זה לא "קול". בעוד שהאיסור הינו מפורש וברור. עבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול נחשבת עבירה חמורה, בזמן שהחוק מגדיר את מי שנחשב 'תחת השפעת אלכוהול' באמצעות בדיקת אחוזי האלכוהול שנמצא בגופו, או בדיקה לגילוי סמים בדם. 

בדיקות אלכוהול מאפשרות תוצאה מהירה, כמו בעת בדיקת ינשוף שנעשית לנהג בצד הכביש. לעיתים יתבצעו בדיקות דם במעבדה. אם שתיתם ונהגתם ועצר אתכם שוטר, רצוי לא להתנגד לבדיקה ולשתף פעולה עם השוטר. שיתוף פעולה יסייע לכם לקבל הקלה בעת השימוע בבית המשפט או בעת הבדיקה עצמה. 

שלילת רישיון עקב סיבות בריאותיות

על פי חוקי התעבורה, נהג שנמצא כבעל כושר נהיגה לקוי יכול למצוא עצמו נבחן מול וועדה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מכון זה מטרתו לבחון את הנהגים שסומנו כמי שכושר הנהיגה שלו לקוי עקב עבירות מרובות/ מצב בריאותי או נפשי מסובך/ מי שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית ומי שהואשם בנהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול

בחינות במכון נועדו על מנת לקבוע האם הנהגים יכולים להמשיך לנהוג, זאת על ידי מבחנים, הערכות ובדיקות מקצועיות. במקרים שישנם סיבוכים בחידוש הרישיון, מומלץ לבחור עורך דין תעבורה שייצג אתכם מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 

נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת היא עבירה חמורה בגינה תיתכן שלילת רישיון ודוחות כבדים. מי שקיבל קנס גבוה על לא עוול בכפו, או עומד למשפט (זאת לפי חומרת העבירה) – חשוב שיסתייע בעורך דין טוב שיעזור לו להחזיר את רישיונו ולהפחית את העונשים הקבועים בחוק. 

מעורבות בתאונת דרכים קטלנית

להיות מעורב בתאונה קטלנית יכול לחרב חיים שלמים, גם את אלו של הצד הפוגע, וגם את חייהם של מי שנפגע קשה בתאונה. במקרים בהם הייתם מעורבים בתרחיש קטלני, חשוב לא לברוח! אלא להישאר בזירה להגיש עזרה ולקרוא מיד לכוחות ההצלה. לאחר סיום האירוע, מומלץ לפנות אל עורך דין תעבורה כדי להבין כיצד מתמודדים עם האשמה בתאונה, או בעת פגיעה פיזית ונפשית בשל תאונת דרכים. 

לסיכום, בכול קושי מול רשויות החוק, המשפט והרשויות המבצעות – יש לפנות לפרקליט מקצועי שייצג אתכם בתחומי התעבורה.