עורך דין נהיגה בשכרות

ביתעורך דין נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות: כללי

נהיגה בשכרות היא עבירה די נפוצה שנמצאת גבוה בסדר העדיפויות של המשטרה. בשורות הבאות תמצאו את ההסבר הבסיסי לגבי העבירה הזו. מדובר בטעימה על קצה המזלג – כל מקרה צריך להיבדק לגופו ובהרבה מקרים תזדקקו לעזרתו של עורך דין נהיגה בשכרות ותעבורה שמכיר את התחום לעומק ולא רק את הקווים הכלליים ואת הקלישאות הנפוצות בתחום.

עורך דין נהיגה בשכרות – מיהו שיכור?

החוק מגדיר באופן ברור מי ייחשב שיכור בעיני החוק:
  • מי ששותה משקה משכר בזמן נהיגה (שימו לב: לכאורה לא משנה כמה הוא שתה!).
  • מי שבגופו נמצאו סם מסוכן (ולפי החוק בכל הנוגע לנהיגה גם מריחואנה וחשיש הם סמים מסוכנים)
  • מי שבגופו התגלה אלכוהול בכמות גבוהה מהמותר (ובהמשך נרחיב ונסביר מהי הכמות המותרת).
  • מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף המרבי שנקבע בתקנות לפי פסיקה (3).

החרמה או פסילה?

נתחיל בכך שנדגיש שהאיסור הוא על נהיגה תחת השפעת אלכוהול ולא על נהיגה אחרי שתייה. אלא שהקביעה אם הנהיגה הייתה תחת השפעת אלכוהול או לא אינה נתונה לשיקול דעתו של הנהג אלא למשטרה ולבית המשפט. נהג שבדמו יימצא ריכוז של אלכוהול גבוה מהריכוז שנקבע כחוקי ייחשב כשיכור בעיני החוק, ולא משנה עד כמה הוא בטוח שהוא לא שיכור.

מהו אם כן הריכוז המותר? הכמות המותרת היא 290 מיקרוגרם אלכוהול בדם, נתון שלא ממש שימושי לרובינו. ההמלצה היא שכדי לנהוג בזהירות וכדי לא להסתבך עם החוק מוטב לא לשתות בכלל לפני שנוהגים או להסתפק בכמות קטנה מאוד – ההמלצה המקובלת בשביל אנשים ממוצעים היא יחידה אחת של אלכוהול: כוס יין, בירה קטנה וכדומה. עם זאת, גודל הגוף, חילוף החומרים ותנאים אחרים משפיעים על כמות האלכוהול שתמצא בגוף שלכם אחרי שתייה.

אם כבר שתיתם, נעצרתם ונבדקתם הרי שהמכשיר יגיד לכם אם עשיתם טעות גדולה או לא. כעת יהיה עליכם להתמודד עם התוצאה: לקבל אותה או להילחם נגדה בבית המשפט – לבד או בעזרת עורך דין תעבורה.

עורך דין נהיגה בשכרות – סעיפי החוק הרלוונטיים לנהיגה בשכרות

סעיפי החוק בפקודת התעבורה

62. העובר אחת העבירות האלה, דינו- מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3)
לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

  1. מפיר הוראה מהוראות פקודה זו;
  2. נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה;
  3. הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" – כהגדרתם בסעיף 64ב;

39א.הורשע אדם על עבירה כאמור בסעיף 62(3), דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואם כבר הורשע על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה- פסילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים; אולם רשאי
בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

64ב (א)בסעיף זה –"ממונה על הרכב" – אחד מאלה:

  1. מי שעוסק בהוראת נהיגה, בעת שהלומד נהיגה נוהג ברכב;
  2. מי שיושב לצדו של נוהג חדש ברכב, לצורך מילוי חובת הליווי לפי סעיפים 12 א1 או 12 א2;

"משקה משכר" – משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה; "סם מסוכן"- כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע.

משה רבי עורך דין נהיגה בשכרות ותעבורה מסביר:

אם גם אתם עומדים בפני אישום על נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, אנחנו יכולים לעזור! פנו אלינו ותקבלו מענה מהיר ויעוץ ראשוני ללא תשלום וללא התחייבות.
עורך דין תעבורה – משה רבי
:לקבלת פגישת ייעוץ חייג או שלח פרטיםמאמרים כלליים על לורם יפסום