פגע וברח
משה רבי: משה רבי | פורסם: 15.11.2017
Avatar

מתי תאונת דרכים מוגדרת כתאונת פגע וברח?

תאונה מוגדרת כתאונת פגע וברח – או, בלשון החוק: עבירת הפקרה לאחר פגיעה – כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

 • נהג היה מעורב בתאונה והוא ידע שיש סיכוי סביר שאדם נפגע בה.
 • למרות שהוא ידע שיש סיכוי סביר שאדם נפגע בתאונה הוא עזב את המקום מבלי להשאיר פרטים, ,להזעיק עזרה ולבדוק אם יש צורך בעזרה רפואית לנפגע.
 • הנהג המעורב לא עצר בקרבת מקום לתאונה – עצירה במרחק גדול מהתאונה עדיין תיחשב כבריחה מהמקום.
 • הנהג המעורב ייחשב כמי שברח ממקום התאונה גם אם הלך משם ברגל או בכל צורה שהיא ולא רק אם ברח כשהוא נוהג במכונית הפוגעת.
 • הנהג המעורב יחשב כמי שברח גם אם עצר ליד מקום התאונה אבל לא הזעיק עזרה.
 • לא רק הנהג המעורב עובר עבירה – גם נוסע ברכב שהיה מעורב בתאונה יואשם בהפקרה אם הרכב לא עצר ומילא את כל ההוראות שבחוק.

חשוב לזכור שרבים המקרים שבהם הנהג הפוגע עוזב את זירת התאונה מבלי להגיש עזרה או להשאיר את הפרטים שלו בגלל הלם – לא תמיד הוא עושה זאת כי הוא רוצה להתחמק מעונש או כי הוא איש רע.

יתר על כןאם בוחנים היטב את התנאים שמגדירים מהי תאונת פגע וברח הרי שמתברר שגם נהגים שלא התכוונו לכךעלולים להיות מואשמים בביצוע עבירת הפקרה לאחר פגיעה

 • נהג שסבור שהוא איננו אשם בתאונה ולכן פטור מהישארות במקום החוק קובע שכל נהג מעורב חייב להישאר במקום ולא משנה אם הוא אשם או לא.
 • נהג שלא ראה שהיו נפגעים בתאונה האלמנט הקובע הוא הסיכוי הסביר לכך שהיו נפגעים, גם אם לא היו נפגעים בתאונה.
 • הנהג עצר במקום מרוחק מסיבות שונות  ייתכן והוא ייחשב כמי שברח למרות שעצר לאחר מרחק גדול.
 • הנהג עצר אבל לא הזעיק עזרה
 • הנהג השאיר את המכונית שלו במקום כי התכוון לחזור  עזיבה ברגל היא עדיין בריחה.

האם החוק ובתי המשפט מחמירים עם מי שמואשם בתאונת פגע וברח?

בהחלט החוק קובע עונש של שלוש שנות מאסר למי שלא עצר לאחר מעורבות בתאונה שהיה סיכוי סביר שנפגע בה אדם,שבע שנות מאסר למי שברח מתאונה שבה נפגע אדם וארבעעשרה שנות מאסר למי שברח מתאונה שבה נפגע אדם באופן חמורהחוק גם קובע שהעונש יהיה מאסר בפועל ולא על תנאי ושגם תינתן האפשרות לבית המשפט להטיל קנס – בנוסף על עונש המאסר – על הנהג הפוגע.

האם בית המשפט מתחשב בנסיבות מקלות?

כןמי שיצליח להוכיח שנהג בתוםלב (גם אם תום לב איננו פוטר אדם מהאשמה שהפקרה לאחר פגיעה), שטעה או שנסיבות המקרה היו שונות ומיוחדות יוכל לקבל הקלה בעונשהמשטרה יכולה בנסיבות שונות לוותר על האשמת הנהג המעורב בהפקרה ולהסתפק בעבירה קלה יותרבית המשפט עשוי להחליט שלאור נסיבות המקרה אין להטיל על הנאשם עונש כבדישכמובן,חשיבות גדולה לידע ולניסיון של עורך הדין של הנהג המעורב.

אשמת הנהג המעורב בתאונה יכולה גם היא להילקח בחשבון על ידי בית המשפטלמרות שגם מי שלא היה אשם בתאונה יכול להיות מואשם בהפקרההרי שאם הוא לא אשם בפגיעה עצמה הרי שבית המשפט עשוי להתחשב בכךהקביעה מי אשם בתאונה איננה תמיד פשוטה ולא מספיק לטעוןכמובןשהנאשם איננו אשם בפגיעה אלא רק בהפקרהאבל הרשעה בהפקרה בלבד תהיה חמורה פחות מהרשעה בפגיעה ובהפקרה גם יחד.

כמו כןחשוב להבדיל בין מי שנהג ברכב והיה אשם בגרימת התאונה ובין מי שרק נסע ברכב המעורבבית המשפט יחמיר יותר עם הנהג מאשר עם הנוסעים במכוניתבמקרים חמורים גם הם יקבלו עונש – אך הוא יהיה קל יותר מזה שניתן לנהג.

נפגעתי בתאונת פגע וברח – מה עלי לעשות?

כאשר מישהו נפגע בתאונת דרכיםתביעת הפיצויים היא מהחברה המבטחת את הרכב הפוגעכיוון שבתאונת פגע וברח לנפגע אין את פרטי הביטוח של המכונית הפוגעת עליו לפנות לקרנית – הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. זוהי  קרן שממונה על פיצוי נהגים שנפגעו ממי שאין לו ביטוח או שלא ידועים פרטי הביטוח שלועל הנפגע להוכיח לקרן שאכן מדובר בתאונת פגע וברח ולאחר מכן ההתנהלות מול הקרן היא כמו מול כל חברת ביטוח.

חשוב מאוד להשיג עדויות של עדי ראיה לתאונה שיוכלו להעיד שאכן מדובר בתאונת פגע וברחגם תיעוד מלא של זירת התאונה יכול להיות לעזר רבכמו כןכדאי להיוועץ עם עורך דין תעבורה כיוון שחובת ההוכחה מוטלת על הנפגע והוא זקוק לעזרה מקצועית בתחום שהוא איננו מכיר.

הייתי מעורב בתאונת פגע וברח – מה עלי לעשות?

בריחה מזירת תאונה רק מחמירה את המצב ולכן זהו פיתרון רע – גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה מעשית – למי שהיה מעורב בתאונהעם זאתאם היית מעורב בתאונה שכזו ואתה ניצב בפני האשמה על מעורבות בתאונת פגע וברחחשוב מאוד למצוא עורך דין טוב שיסייע לך במקרההסגרה למשטרה יכולה לסייע אבל יש לעשות זאת בליווי עורך דין ובהתאם לייעוץ שלו.

תאונות פגע וברח נפוצות יותר ממה שהיינו חשובים כיוון שההגדרה שלהם רחבהנהיגה זהירה ובהתאם לחוק היא תמיד הדרך הטובה ביותר להימנע מתאונות שכאלה אבל חשוב גם לדעת מה לעשות אם למרבה הצער היינו מעורבים בתאונת פגע וברח בצד הנפגע או בצד הפוגע.

***

אם גם אתם הייתם מעורבים בתאונת פגע וברחאנחנו יכולים לעזורפנו אלינו ותקבלו מענה מהיר ויעוץ ראשוני ללא תשלום וללא התחייבות.

:לקבלת פגישת ייעוץ חייג או שלח פרטיםאולי יעניין אתכם גם:

מאמרים כלליים על לורם יפסום