לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי

0
(0)

בפסק דינו קבע בית המשפט כי בניגוד למכשיר הממל"ז שבו נקבעה חזקה שבעובדה לאמינותו של המכשיר לנוכח פסקי הדין הרבים שבדקו ובחנו מכשיר זה, למכשיר הדבורה טרם נקבעה חזקת אמינות שכזו, ולפיכך בכל תיק ותיק שבה המהירות מתבססת על מכשיר הדבורה חייבת התביעה להוכיח את אמינותו של מכשיר הדבורה באמצעות העדה של עדים מומחים.

במקרה הנדון התביעה לא עשתה כן ולא העידה עדים מומחים להוכחת אמינותו של מכשיר הדבורה, ולכן  יש מקום קבע בית המשפט לזכות את המערער מהאשמה המיוחסת לו.

לייעוץ עם עורך דין תעבורה משה רבי

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט